Emiliekildevej 14, set fra vejen
.
Christiansholm Batteri set mod vest
.
Christiansholms Batteri set mod vest
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030119
Sted- og lokalitetsnummer
020302-99
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Christiansholms Batteri er en 700 m lang jordbygget voldlinie med en foranliggende, tidligere vandfyldt grav. Det er suppleret med et trekantet fortanlæg, der ligger som en ø i midten af den nu tørre grav foran batteriet. Oprindelig gav en bro over graven adgang til fortdelen. Foran graven er et glacis med en bagvedliggende dækket vej. På tværs af batteriet løber jernbanen, oprindelig ført over graven på en dæmning. En let bro tillod Emiliekildevej at passere graven. Voldlinien er i dag gennembrudt af Ordrupvej/Christiansholmsvej og Ordrup Jagtvej. Graven er tørlagt, og på det lige forløb af graven er Hvidørevej anlagt mellem Strandvejen og Schimmelmannsvej. Hele batteriet er udstykket og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af den jordbyggede voldlinie med spor af brystværn, traverser, kanonbænk og bagvedliggende voldgang med ramper op til kanonbænken. I forbindelse med voldlinien endvidere betonstøbte anlæg i form af to caponierer, et forlodsmagasin samt en mulig kikkertstation og briske. Hertil de bevarede dele af den foranliggende grav med skråninger og glacis. Yderligere den kasematterede, betonstøbte fortdel i to etager med tårnbrønde, panserport, panserdøre og -skodder. Samt fortdelens sprængkappe af granit og det foranliggende jordlegeme. Jernbanebroen, den nuværende bro for Emiliekildevej, Hvidørevej’s konstruktioner samt de nye vejgennemskæringer er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiChristiansholms Batteri er en 700 m lang jordbygget voldlinie med en foranliggende, tidligere vandfyldt grav. Det er suppleret med et trekantet fortanlæg, der ligger som en ø i midten af den nu tørre grav foran batteriet. Oprindelig gav en bro over graven adgang til fortdelen. Foran graven er et glacis med en bagvedliggende dækket vej. På tværs af batteriet løber jernbanen, oprindelig ført over graven på en dæmning. En let bro tillod Emiliekildevej at passere graven. Voldlinien er i dag gennembrudt af Ordrupvej/Christiansholmsvej og Ordrup Jagtvej. Graven er tørlagt, og på det lige forløb af graven er Hvidørevej anlagt mellem Strandvejen og Schimmelmannsvej. Hele batteriet er udstykket og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af den jordbyggede voldlinie med spor af brystværn, traverser, kanonbænk og bagvedliggende voldgang med ramper op til kanonbænken. I forbindelse med voldlinien endvidere betonstøbte anlæg i form af to caponierer, et forlodsmagasin samt en mulig kikkertstation og briske. Hertil de bevarede dele af den foranliggende grav med skråninger og glacis. Yderligere den kasematterede, betonstøbte fortdel i to etager med tårnbrønde, panserport, panserdøre og -skodder. Samt fortdelens sprængkappe af granit og det foranliggende jordlegeme. Jernbanebroen, den nuværende bro for Emiliekildevej, Hvidørevej’s konstruktioner samt de nye vejgennemskæringer er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links