Oversigt mod NNØ
.
Oversigt mod Ø
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030120
Sted- og lokalitetsnummer
020302-100
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1892 e.Kr. - 1922 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hvidøre Batteri er et åbent jordværk anlagt med brystværn, kikkertstation og to dobbelte betonbriske – én på hver side af en centertravers, der indeholder batteriets betonstøbte ammunitionsmagasin. Kun ammunitionsmagasinet og en del af jordværket med forterrain og batterigård er bevaret. Det beskyttede anlæg omfatter den bevarede del af jordværket samt det betonstøbte ammunitionsmagasin med facade med panserdør og trappeanlæg. Endvidere batteriets forterrain/berme samt batterigård/voldgade. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiHvidøre Batteri er et åbent jordværk anlagt med brystværn, kikkertstation og to dobbelte betonbriske – én på hver side af en centertravers, der indeholder batteriets betonstøbte ammunitionsmagasin. Kun ammunitionsmagasinet og en del af jordværket med forterrain og batterigård er bevaret. Det beskyttede anlæg omfatter den bevarede del af jordværket samt det betonstøbte ammunitionsmagasin med facade med panserdør og trappeanlæg. Endvidere batteriets forterrain/berme samt batterigård/voldgade. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links