Oversigt - fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030145
Sted- og lokalitetsnummer
020302-105
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Spærredæmning IV Længde ca. 300 m, bredde ca. 40 m. Højde i nord 2 m. Højde i syd 0,5 m. Dæmningen - især mod syd - fremtræder ikke længere klart og entydigt, medtaget som den er af terrænudjævninger på begge sider og i nord, hvor der findes en parkeringsplads.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiDæmning IV er en jordbygget dæmning med stemmeværk, omløbskanal og underløb. Dæmningen er ca 300 m lang, op til ca. 40 m bred og op til ca. 2 m høj. Ved dæmningsroden i syd er et betonstøbt stemmeværk med to landfaste fløje. Mellem fløjene er to standere af beton, hvorved gennemløbet opdeles i tre. Såvel fløje som standere er hver forsynet med stemmeriller til stemmebjælker. Omløbet, som er jordgravet, strækker sig i en bue på begge sider af stemmeværket. Fredsunderløbet ligger ved dæmningens midte og er ikke synligt. Dæmningen er i dag en del planeret og reguleret især i sydenden. Stemmeværket er nu indbygget i en privat villa, og en yderligere bygning ligger i omløbets østlige del. Det beskyttede anlæg omfatter den jordbyggede dæmning og det betonstøbte stemmeværk med jordgravet omløb. Endvidere bevarede dele af underløbet. Villabygningerne er ikke indbefattet i fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links