Oversigt - fra VNV
.
Oversigt - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030153
Sted- og lokalitetsnummer
020302-113
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1908 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Flankerende skydestilling. Betonanlæg. Næsten tildækket betonfacade. Terrænet tillige gennemreguleret og modeleret. Mod N ses dog rester af skydestillingens betonfacade, 4,5 x 0,9 m. Ca 2 m ud for facaden i V-siden anes en skrå flanche over en strækning på 0,5 m. En tilsvarende flanche anes helt inde ved den Ø-ligste del af facaden.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiFlankerende skydestilling i form af et betonstøbt anlæg med nordvendt facade med to skrå flancher i hhv. øst og vest. Anlægget fremstår næsten tildækket. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte skydestilling med facade med tilhørende flancher. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links