Oversigt - fra V
.
Oversigt - fra ØNØ
.
Hestestald på fredet areal
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030157
Sted- og lokalitetsnummer
020302-114
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1888 e.Kr. - 1908 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stemmeværk i Spærredæmning III og dele af omløbskanalen. Stemmeværket består af 2 betonfløje ("landfæster"), med en indbyrdes afstandaf 11,5 m. Fløjene er 7,5 m lange. Begge fløje er forsynet med skråtsiddende flancher på Ø-siderne, 3,3 m lange, samt yderligere i forlængelse heraf 3 m lange flancher - nu vinkelret på fløjene. Mod V er fløjene forsynet med 3 m lange vinkelretstillede flancher. I fløjene ses 3 udsparinger med en indbyrdes afstand på 2,5 m, til 3 hold stemmebjælker.Selve fløjmuren er 63 cm tyk og 1,5 m høj. Flancherne er 32 cm tykke og ligeledes 1,5 m høje. Mellem fløjene ses 2 standere, ligeledes 7,5 m lange, forsynet med udsparinger som i fløjmurene. Standernes indbyrdes afstand er 4,5 m, og afstanden fra stander til fløjmur er 3,5 m. Standerne er 90 cm tykke og 1,5 m høje. Begge standere og N-fløjen er indbygget i et hus/stald. Hus/stald er ikke indbefattet i fredningen. Med til fredningen hører den sydlige skrænt af omløbskanalen, som er intakt. Skrænten strækker sig ca 120 m i en krum bue fra stemmeværket og mod øst. Skrænten er fra 2 m og op til 3,5 m høj. En grøft med stensætning, fra S igennem skrænten, umiddelbart V for stemmeværket, er ikke indbefattet i fredningen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiStemmeværk med omløb til den i 1908 nedlagte dæmning III. Det betonstøbte stemmeværk består af to landfaste betonfløje med flancher. Mellem fløjene er to standere af beton, hvorved gennemløbet opdeles i tre. Såvel fløje som standere er hver forsynet med tre stemmeriller til stemmebjælker. Omløbet, som er jordgravet, strækker sig i en bue på begge sider af stemmeværket. Stemmeværkets standere samt nordlige fløj er nu indbygget i en staldbygning. Yderligere to staldbygninger ligger i omløbets østlige del. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte stemmeværk med jordgravet omløb. Staldbygningerne er ikke indbefattet i fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links