Oversigt - fra SØ
.
Oversigt - fra V
.
Oversigt - fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030159
Sted- og lokalitetsnummer
020302-116
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1908 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mitrailløsebatteriet. 2 betonskydestillinger beliggende omtrent Ø-V i forlængelse af hinanden - dog en anelse forskudt - med en indbyrdes afstand på 14 m. På S-siden er skydestillingerne forbundet af en løbegrav. Begge skydestillinger, som er ens (spejlvendt), er ca 8 m lange og 1,75 m høje, målt på inder- siderne. Midterpartiet er 2,5 m langt og forsynet med et 1,4 x 0,5 m stort skydeskår i midten. Begge sider af midterpartierne er i enderne forlængede med V-formede, skråt affasede 3 m lange støttemure til en jordmaske. Støttemurene er 32 cm tykke og midterpartierne 65 cm tykke.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiMitrailløsebatteriet udgøres af to tætliggende, betonstøbte skydestillinger med tilhørende jordmasker og en bagvedliggende, fælles løbegrav. Det beskyttede anlæg omfatter de to skydestillinger med tilhørende jordmasker og løbegrav. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links