Facade fra SSØ
.
Udgang til løbegrav set fra SV
.
Indre m. periskophul fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Greve Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322744
Sted- og lokalitetsnummer
020511-20
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Grusgrav Nord Hule (del af Tune-stillingen) er en delvis nedgravet og jorddækket, betonstøbt flankeringshule med et øvre aktivt rum med to skydeskår og en åbning for en projektør samt – forsænket ved et spring i gulv og loft – et passivt beredskabsrum med en døråbning samt i loftet en skakt for et periskop. Udvendigt mål for betonbygværkets grundplan er ca. 4 x 3,5 m. Jord-dækket er ca. 6 x 5 m og op til ca.1,5 m højt over terræn.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiGrusgrav Nord Hule er en delvis nedgravet og jorddækket, betonstøbt flankeringshule med et øvre, aktivt rum og – forsænket ved et spring i gulv og loft – et passivt beredskabsrum. Det aktive rum forsynet med to skytsåbninger i facaden mod SØ samt mellem disse en lysåbning for en projektør. I det passive rum findes døråbningen i NØ, endvidere i loftet en skakt for et periskop og i loft og gulv hhv. rør og sump for bortpumpning af vand. Udvendigt mål for bygværkets grundplan er ca. 4 x 3,5 m. Jorddækket er ca. 6 x 5 m og op til ca.1,5 m højt over terræn. Flankeringshulen er en del af Tunestillingen. Hulen er istandsat i 1992 af I/S Hedeland. Ved samme anledning er opsat en informationstavle.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links