3030146
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030146
Sted- og lokalitetsnummer
020302-106
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1918 e.Kr.); Militærdepot, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Ujævn højning med betonanlæg. Ca. 22 x 13 m, orienteret Ø-V, og fra N med en højde fra 1-1,5 m. På S-siden en betonfacade, 15 m lang og 2 m høj.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMilitærdepot.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke opmålt.
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiErmelunden, sydlige ammunitionsmagasin er et betonstøbt magasin med facade, dækkende jordkappe og en foranliggende tilkørselsvej. I facaden findes en dør med trappe ned samt endnu en dør og to luger. Døre og luger er pansrede. Jordkappen og tilkørselsvejen er i øst en smule beskåret af Ermelundsvej. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte ammunitionsmagasin med facade med pansrede døre og luger Endvidere den dækkende jordkappe og den foranliggende tilkørselsvej. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links