Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030160
Sted- og lokalitetsnummer
020302-117
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1890 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fæstningskanalen. Ermelundsgennemgravningen. Del af fæstningskanalen. Den ca 400 m lange og op til 60 m brede gennemgravning af bakkedraget i Ermelunden. Kanalen er brugt til opfyld/losseplads, så dens dybde ses ikke, men anslås til ca 12 m.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterCa. 400 m lang og 60 m bred gennemgravning af Ermelunden. Hører til fæstningsanlægget.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke tilset i sin fulde længde og ikke opmålt.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links