Oversigt - fra Ø
.
Oversigt mod Ø
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030178
Sted- og lokalitetsnummer
020302-131
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ermelunden Stemmeværk er et betonstøbt stemmeværk, som er jorddækket og under den nye Ermelundsbro. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af stemmeværket med fire løb adskilt ved tre betonvanger. Vanger og stemmeværkets sidemure hver forsynet med stemmerigler til stemmebjælker. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiErmelunden Stemmeværk er et betonstøbt stemmeværk, som i dag ligger jorddækket og mere eller mindre bevaret under den nye Ermelundsbro. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af stemmeværket med fire løb adskilt ved tre betonvanger. Vanger og stemmeværkets sidemure hver forsynet med stemmerigler til stemmebjælker. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links