Oversigt - fra V
.
Oversigt - fra NNV
.
Oversigt - fra S
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030181
Sted- og lokalitetsnummer
020302-132
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skelsten. 23 x 23 cm og 25 cm høj. Skelsten af granit med tre kløvesider. Skelstenen står tæt øst for Ermelunden Stemmeværk ved begyndelsen af Nordre Oversvømmelse i Københavns Befæstning. Det beskyttede fortidsminde i form af en skelsten må ikke flyttes, tildækkes eller på nogen måde ændres.

Undersøgelseshistorie

2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSkelsten. 23 x 23 cm og 25 cm høj. Skelsten af granit med tre kløvesider. Skelstenen står tæt øst for Ermelunden Stemmeværk ved begyndelsen af Nordre Oversvømmelse i Københavns Befæstning. Det beskyttede fortidsminde i form af en skelsten må ikke flyttes, tildækkes eller på nogen måde ændres.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links