Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370530
Sted- og lokalitetsnummer
190409-44
Anlæg
Befæstning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Brolægning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sønderport. Ruinerne af den middelalderlige Sønderport er beliggende under unværende jordoverflade. Fredningen omfatter Sønderportsgade mellem matr.nr. 243 og matr.nr. 167 af Ribe bygrunde, afgrænset i øst af en linie i forlængelse af matr.nr. 243's skel mod Skovgade og i vest af en linie i gadens bredde 12 m fra østafgræns- ningen og parallel med denne.

Undersøgelseshistorie

1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af den middelalderlige Sønderport er beliggende under nuværende jordoverflade. Fredningen omfatter Sønderportsgade mellem matr.nr. 243 og matr.nr. 167 af Ribe bygrunde, afgrænset i øst af en linje i forlængelse af matr.nr 243's skel mod Skovgade og i vest af en linje i gadens bredde 12 m fra østafgrænsningen og parallel med denne.
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Museal besigtigelse - Den antikvariske Samling i RibeVed nedlægning af fjernvarmerør fandtes 1,4 m under nuv. terræn en brolægning af 10-15 cm store sten. Muligvis gl. vej fra byen via Sønderport.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links