3709 Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360520
Sted- og lokalitetsnummer
190408-3
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Riberhus slotsbanke. De omkring Riberhus slotsbanke liggende jorder.

Undersøgelseshistorie

1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal udgravning - Den antikvariske Samling i RibeI sommeren 1980 blev der gennemført en udgravning af to felter på Slotsbanken. Felt A strakte sig tværs hen over den vestlige voldkrone, mens felt B var placeret inde midt på den flade borgplads. Lit: S.Jensen, P.K. Madsen og O. Schiørring 1983. Excavations in Ribe 1979-1982. Journal of Danish Archaeology 2, p. 156-170. P.K. Madsen 1999. Middelalderkeramik fra Ribe. Byarkæologiske undersøgelser 1980-87, s. 15-30
2002
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2005
Privat opsamling - Den antikvariske Samling i RibeVed et besøg på Slotsbanken fandtes et forgyldt smykke i et muldvarpeskud. Dateringen er usikker, men Nationalmuseet vurderer smykket til at være af nyere dato.
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links