Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360522
Sted- og lokalitetsnummer
190408-55
Anlæg
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sct. Clemens kirketomt. De under nuværende terrænoverflade eksisterende levn af Sct. Clemens kirke må ikke beskadiges eller ændres.

Undersøgelseshistorie

1975
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Den antikvariske Samling i RibeOplysninger om, at finder som dreng har været med til at grave et hul i haven Sct. Laurentiigade 8. Herved fremkom skeletrester (kranie).
1978
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1993
Museal besigtigelse - Den antikvariske Samling i RibeIagttagelserne viser den minimale udbredelse af kirkegården ASR 1015 mod nord, samt evt. udstrækninger af Sct. Clemens kirke kirkegård mod syd. Især da, hvis der ingen grave er på den mellemliggende matr. 281. Dette er dog aldeles uvist.
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links