Voldens overflade
.
Byvoldens sydligste spids set mod Sankt Nicolaigade
.
Set fra Kyseborgstræde
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411735
Sted- og lokalitetsnummer
090513-92
Anlæg
Befæstning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tegl, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Svendborg byvold. Den bevarede del af Svendborg byvold er ca. 45 m lang og ca. 20 m bred. Voldens sider er stensatte. Volden, der indehol- der to tildækkede bunkers, er iøvrigt udlagt som park. Vol- den ligger i vinklen mellem Kyseborgstræde og Sct. Nicolaj- gade. Det fredede areals udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det fredede areal må benyttes som park i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldresten fremtræder som et lille anlæg med planeret topflade og mere eller mindre stejlt affasede, delvis terrasserede sider som følge af nyere tids anlægning, der også har resulteret i den lave, stejle stensætning rundt langs voldfoden. Voldens længderetning er den samme som Kyseborgstrædes (NV/SØ). Dens topplateau er nogenlunde horisontalt, mens det naturlige gadeniveau i strædet mod Ø er faldende sydefter, hvorfor voldresten har sin største nuværende højde i S. Et par små trappeanlæg af kampesten forbinder de forskellige terrasseniveauer i forbindelse med en tildækket bunker i voldens S-ende. Der er ikke offentlig adgang til anlægget, jvf. et ADGANG FORBUDT - skilt ved indgangen i N. Vold-præget er ikke indlysende - man skal vide på forhånd, at det er en rest af en byvold for at kunne se det. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1993
Museal besigtigelse - Svendborg MuseumVed nedlægning af fjernvarme blev byens grav gennemskåret af grøften. En profil blev opmålt. Denne svarer til profilen ved Krøyers Have.
1993
Museal besigtigelse - Svendborg MuseumI fjernvarmegrøften ved krydset Sct. Nikolaigade/Kyseborggade blev iagttaget flere lag rødbrændt ler med trækul samt munkestensbrokker. Fundet tolkes som det nederste af en teglovn.
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1996
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links