Skitse til deklaration
.
Deklaration
.
skinner over ruinfelt
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411739
Sted- og lokalitetsnummer
090513-193
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatr. gade- og banegårdsterræn u/Svendborg købstads bygrunde. Ruinerne af Franciskanerklosteret. Ruinerne af franciskanerklosteret er beliggende under jord- overfladen på Klosterpladsen, Frederiksgade samt Banegårds- terrænet. På vedlagte kortskitse 1:1.000 er ruinernes pla- cering angivet. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealerne over ruinerne er ikke tilladt uden frednings- styrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIkke-synlige ruiner under gader (Klosterplads og Frederiksgade), jernbaneterræn og bygninger (posthus/jernbanestation). Bygningerne delvis arkæologisk undersøgt (sammen med den til klosteret hørende lægmandskirke) i årene 1975-80 af SOM med JGB som daglig leder. Udgravningsberetninger over undersøgelserne er udarbejdet af JGB og indeholder nærmere beskrivelse af bygningsanlæggene. Et automatisk jernbanebom-anlæg er ca. 1979 nedgravet uden forudgående tilladelse. Bommene har forårsaget skønsmæssigt 2 x 2 m. store nedgravninger til betonfundamenter i 4 punkter i overskæringen Frederiksgade. 2 af disse punkter er med sikkerhed placeret oveni eller indenfor klosterkirkens murværk (nordmur). Andre recente beskadigelser ses ikke. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Viggo Nielsen fik sagen 14.11.1985. Han forelagde den for en DSB-direktør, der undersøgte sagen og skrev et undskyldende brev.
2007
Planlagt byggeri/anlæg - Svendborg Museumrenovering af skinnerne ved banegården i Svendborg
2007
Museal udgravning - Svendborg MuseumUdgravning af kosterkirken, med to forskellige byggefaser. Uden for skibets murer forekommer der begravelser og syd for kirken en lægmandskirkegård hvor man har udgravet skeletter fra 14-1500 tallet. I forbindelse med klosterkirken er der påtruffet flere begravelser, der formodentlig stammer fra 1300 tallet. I senere undersøgelser fremkommer også latrinebygningen og en nordlig klosterfløj i gotisk stil.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKlosteranlæg
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er under overfladen

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links