Byvolden set fra sydøst
.
Byvolden set fra Øst
.
Byvolden set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411772
Sted- og lokalitetsnummer
090513-106
Anlæg
Befæstning, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bybefæstning. Rest af vold og voldgrav af Svendsborgs middelalderlige bybefæstning i det offentlige parkanlæg Krøyers Have. Det fredede omfatter en nord/syd forløbende, noget ud- jævnet voldrest med den vest herfor liggende voldgrav. I nord/syd måler det bevarede 65 m. Den meterhøje voldrest er i nord 25 m, i syd 20 m bred; den ca. 1 m dybe voldgrav er 20 m bred.Græsklædt og med anlagte grusstier samt gamle træer og buskbeplantninger. Grænsen for det fredede forløber i nordvest langs med voldgravens ydre overkant indtil det punkt, hvor denne afskæres af svømmehallens bygning, hvis facadeflugt den følger mod syd til et punkt vest for voldens sydlige afslutning. Herfra forløber fredninggrænsen mod øst indtil den ydre voldfod, som den følger mod nord frem til park- anlæggets nordlige skel, langs dette mod vest, hvor grænsen følger øst- og sydfoden af det derværende be- skyttelsesrum frem til voldgravens yderkant. Fortidsmindet fredes uden 100 m-zone.

Undersøgelseshistorie

1994
Byggeri og anlæg - Svendborg Museum
1994
Museal udgravning - Svendborg Museum
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBybefæstning. Rest af vold og voldgrav af Svendsborgs middelalderlige bybefæstning i det offentlige parkanlæg Krøyers Have. Det fredede omfatter en nord/syd forløbende, noget ud- jævnet voldrest med den vest herfor liggende voldgrav. I nord/syd måler det bevarede 65 m. Den meterhøje voldrest er i nord 25 m, i syd 20 m bred, den ca. 1 m dybe voldgrav er 20 m bred.Græsklædt og med anlagte grusstier samt gamle træer og buskbeplantninger. Grænsen for det fredede forløber i nordvest langs med voldgravens ydre overkant indtil det punkt, hvor denne afskæres af svømmehallens bygning, hvis facadeflugt den følger mod syd til et punkt vest for voldens sydlige afslutning. Herfra forløber fredninggrænsen mod øst indtil den ydre voldfod, som den følger mod nord frem til park- anlæggets nordlige skel, langs dette mod vest, hvor grænsen følger øst- og sydfoden af det derværende be- skyttelsesrum frem til voldgravens yderkant. Fortidsmindet fredes uden 100 m-zone.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links