de sprængte rester (det indre af gravhøjen) set fra N
.
de sprængte rester (det indre af gravhøjen ) set fra N
.
betonrest af anlægget set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390861
Sted- og lokalitetsnummer
220304-384
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Sprængt betonanlæg opført oveni gravhøj. Synligt er spredte større og mindre stykker og stumper af beton med armeringsjern. Anlæggets omfang følger omkredsen af gravhøjen. Ca. 36,5 m Ø-V og ca. 34 m N-S.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Sprængt betonanlæg opført oveni gravhøj. Synligt er spredte større og mindre stykkerog stumper af beton med armeringsjern. Anlæggets omfang følger omkredsen af gravhøjen. Ca. 36,5 meter Ø-V og ca. 34 meter N-S. Anlægget er identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag VIII, type T. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 218b: Observationsbunker. Anlægget er tilgroet med buske og træer og ligger ved markskel. Oprindeligt har anlægget bestået af et ca. 9 meter langt rum med to 0,6 meter brede indgange fra syd. På anlæggets nordside har været et mindre og højere liggende rum forbundet med det store rum med en trappe. Den indvendige ståhøjde har været 1,8 meter.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links