højen set fra nord
.
højen set fra syd
.
Højen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390849
Sted- og lokalitetsnummer
220304-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2 kvadratmeter (Art. 46) omkring stenen fredet under Geodætisk Institut. overtaget ved genforeningen 1920. Høj, "Stenbjerg", 3 x 20 m. Bred, flad top, med meget flad, bred sænkning mod øst, toppen har fald mod øst. Mod nord i top G.I.-plade. Nordsidens øvre del noget uregelmæssig efter gamle afgravninger. Svag sænkning i øst- siden, sænkning lige over højfod i sydvest, ca. 1,5 x 2 m bred. Højsiden ned mod fod noget ujævn mod sydvest og vest. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Stenbjerg", efter F-J. ca 3 1/2 m h. Ødelagt ved Lyssignalstation i Krigen, hele Midten udgravet. Ses at have haft en Stenkappe 1/2 m. t, derunder blandet Sandfyld. I østre Side skal være fundet flere Urner.
1920
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Stenbjerg", 3 x 20 m. Bred flad top, med meget flad, bred sænkning mod øst, toppen har fald mod øst. Mod nord i top GI-plade. Nordsidens øvre del noget uregelmæssig efter gamle afgravninger. Svag sænkning i østsiden, højfoden beskadiget mod ØNØ. Bred sænkning midt i sydside, sænkning lige over højfod i SV, ca. 1,5 x 2 m bred. Højsiden ned mod fod noget ujævn mod SV og V. Græsgroet i ager. (2 m2 omkring stenen er fredet af GI.).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord. På toppen af den fredede gravhøj skal der under 1. verdenskrig have været opstillet en blinkstation. Der er ingen synlige rester af blinkstationen, men den bestod af en 2x2 meter stor nedgravet træbygning. Efter genforeningen blev blinkstationen sløjfet og gravhøjen reetableret.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links