Grafen viser udviklingen i den nuværende Horsens Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 11.594 indbyggere i den nuværende Horsens Kommune, der da bestod af 27 landsogne og købstaden Horsens med 2.221 indbyggere. I 1850 var befolkningstallet steget til 22.982 indbyggere, heraf 5.827 i Horsens. Kommunen havde befolkningsvækst næsten som landet som helhed indtil ca. år 2000; herefter har kommunen haft en kraftig vækstperiode. I nogle af kommunens landsogne toppede befolkningstallet omkring 1880, mens andre sogne fortsat har vækst som forstadsbebyggelser til Horsens. I 2019 var der 90.370 indbyggere i kommunen, heraf 59.181 i Horsens.

Videre læsning

Læs mere om historie i Horsens Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling