Grafen viser udviklingen i den nuværende Ringsted Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Ringsted Kommune 7.286 indbyggere, heraf 730 i Ringsted. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 12.631, heraf 1.380 i Ringsted. Kommunen havde befolkningsvækst som landet indtil ca. 1860; herefter fulgte en periode med lav vækst pga. fraflytning fra landsognene. Kommunen fik en vækstperiode fra ca. 1960 til ca. 1980 og fra ca. år 2000 til 2015. Byen Ringsted har i hele perioden haft nogenlunde jævn vækst. I en del af kommunens landsogne toppede befolkningstallet før 1930, mens andre fortsat har vækst. I 2021 havde kommunen 34.847 indbyggere, heraf 22.941 i Ringsted.

Videre læsning

Læs mere om historie i Ringsted Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling