Grafen viser udviklingen i den nuværende Vejle Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 12.741 indbyggere i den nuværende Vejle Kommune, heraf 843 i Vejle. I 1850 var tallet steget til 31.071 indbyggere, heraf 3.300 i Vejle. Kommuneområdet havde en højere befolkningsvækst end landet som helhed indtil ca. 1860, herefter fulgte en periode med lavere vækst indtil ca. 1890. Efter opbygningen af en omfattende tekstil- og metalindustri fulgte væksten landets indtil ca. 1970. Med tilkomsten af Østjyske Motorvej og udbygningen af nærings- og nydelsesmiddelindustrien med virksomheder som Dandy og Tulip fik det nuværende kommuneområde en vækst over landsgennemsnittet. I kommunens mange landsogne toppede befolkningstallet for nogle sogne omkring 1945, mens andre stadig har befolkningsvækst. I 2019 havde kommunen 114.830 indbyggere, heraf 57.051 i Vejle.

Videre læsning

Læs mere om historie i Vejle Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling