7762 graven i N. Set fra Ø.
.
7757 borgbanken. Set fra V.
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442116
Sted- og lokalitetsnummer
070402-16
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lundegaard voldsted. Voldstedet består af en banke med omgivende vandgrave samt en lav vold langs gravens vestrand. Banken er rundagtig, ca. 20 m i tværmål og 2-3 m høj. I dens forsænkede midtpar- ti står tomten af en munkestensbygning. På banken, der lig- ger hen i græs, vokser tillige unge, slanke løvtræer. Gra- ven er 6-10 m bred. Den lave, voldagtige højning, der kanter gravens vestrand, er ca. 5 m bred; den hæver sig ca. 1 m over det tilstødende engdrag i vest. Hen over højningen løber en smal sti. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjæv- nes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Kunstig af- vanding af graven må ikke finde sted. Stødoptagning er ikke tilladt, hverken på vold eller banke. Med ejerens tilladelse kan nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser, der forløber således: i øst langs landevejen, i nord og syd 2 m oven for gravens rand, i vest 2 m neden for voldens vestfod.

Undersøgelseshistorie

1956
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted "Lundegård". Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet der dog bemærkes, at der er fyldt en del affald ud i voldgraven i NV (nærmest ved det eksisterende stuehus), i form af jord, sten, flasker, tagplader m.v. Det drejer sig ikke om store mængder - skønsmæssigt 2-3 m3 - men nok til at voldgravens profil vil forblive forandret, hvis der ikke renses op. Borgbanken er nu stærkt tilgroet med træer og krat, således at dens karakteristiske profil sløres helt, undtagen set fra V. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1990
Uspecificeret aktivitet - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1995
Anmeldelse fra privat - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links