Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362219
Sted- og lokalitetsnummer
040405-12
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vollerupgård voldsted, "Volden" Voldstedet ligger på en langstrakt banke, der er orienteret i nord-sydlig retning. Det måler i nord-syd ca. 100 m og i øst- vest ca. 70 m. Voldstedet, der er dyrket, ligger i kanten af Vollerup mose. Fredningsgrænsen går langs bankens fod, i syd ca. 30 m nord for Vollerupsgårds hovedbygning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebygelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVollerupgård voldsted "Volden". Det måler ca. 4 x 100 x 70 m og ser "afrundet firkantet" til ovalt ud i N-S'lig retning. Mod Ø,N,V afskærmet af mose- engdrag (det østlige en voldgrav ?) og mod S muligvis afsluttet i haven (anes lavning) N for stuehus. Voldstedet er i dyrket mark, og der var enkelte teglfragmenter i overfladen (nylig harvet)- kan godt være nyere, der blev ikke iagttaget knogler eller marksten. Telegrafpæle ved foden af voldstedet mod Ø. Højden er vurderet fra foden af banken mod Ø. Der er plantet tre rækker graner langs haveskel, alder ca. 3 år ? ikke påtalt. (Til ca. 2 m fra ældre hegn) Det ligger lavt i terræn ca. 70 m fra grusvej og 750 m fra landevej. Ejer : Kurt Andersen Vollerupgård Vollerupgård 7 Slagelse ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret bogbanke ved mose-engdrag. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
2000
Privat detektorbrug - Sorø Amts Museum, Arkæologisk AfdelingVed besøg den 4.4.2000 afleverede Ole Bundgård en 2,9 cm stor jernkugle og et stk. afhugget blystang. Detektorfund på Vollerup Voldsted
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links