342 inskription. Set fra VSV.
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372311
Sted- og lokalitetsnummer
040510-5
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fragment af vildtbanepæl. Stenen er 37 cm bred ved foden og 22 cm bred i top- pen, siderne måler ved foden henholdsvis 26 og 17 cm, og i toppen henholdsvis 22 cm og 19 cm. Selve toppen med kronen mangler. Stenen er 140 cm lang. På for- siden, der vender mod vest, ses følgende inskription: F5 AA WB 1761 N 10 I stenens nordside ses to huller, et par cm i diameter, i henholdsvis 24 og 113 cm's højde over jorden. I have.

Undersøgelseshistorie

1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFragment af vildtbanepæl. Stenen er 37 cm bred ved foden og 22 cm bred i toppen, Siderne måler ved foden henholdsvis 26 cm og 17 cm, og i toppen henholdsvis 22 cm og 19 cm. Selve toppen med kronen mangler. Stenen er 140 cm lang. På forsiden, der vender mod vest, ses følgende inskription: F5 AA WB 1761 N 10 I stenens nordside ses to huller, et par cm i diameter, i henholdsvis 24 og 113 cm's højde over jorden. I have.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links