Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362335
Sted- og lokalitetsnummer
040410-4
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten. Granitsten. Højde ca. 1,48 fra jordoverfladen, tværmål ca. 30 x 35 cm. Under en indhugget krone har stenen følgende indskrift: F 5 AA WB 1761 N 11 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller behand- ling med ætsende materialer.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanesten. Stenen fremtræder som beskrevet, med indskrift mod V på stenens smalside. Mål: 1,5 x 0,4 x 0,3 m. Stenen hælder svagt mod øst, placeret ca. 2 m Ø for ret tilgroet skovvej. Den findes i et nyplantet område, hvor der er graner, ca. 10 år gamle + tidsler og hindbær indtil 2-3 m fra stenen mod V,Ø og S - ikke ud mod skovvejen, ellers i ældre løvskov ved å. Den findes omtrent 250 m fra landevej, hvor der er parkeringsmulighed i skovbryn. Ikke påtalt tilplantning for ejer p.g.a. alder og udsyn til skovvej. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten ved å.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links