Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362312
Sted- og lokalitetsnummer
040416-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse. Ca 1 m høj og 6 x 10 m stor, orienteret i nord-sydlig retning. Ret flad, med indhak i siderne. I NV en større sten. I lille lund i ager.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. 70' lang, 25' bred. Længderetning N til S. Er omsat med mindre Randstene. Er saa tæt bevoxet med Tjørn at det ikke kan sees om der er nogen Grav. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse, 10 m.l., 6 m. br., 1,5 m. h. 1 større og 1 mindre Randsten. Intet Kammer ses. Kratbevokset i Ager.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse S-N Den er helt tilgroet med ældre kratbevoksning, hvad der gør nærmere iagttagelse vanskelig. Dyssen måler ca 1 (1,1) x 10 x 6 m og har en ret flad høj med indhak i siderne, efter fjernede randsten ? Enkelte stentop ses mod NV, rager ca. 0,1 m op. Der ses langs højside flere gamle dynger af marksten. Inete synligt kammer. Dyssen findes nu i et tilplantet område, ca. 30 x 70 m i Ø-V'lig retning, alder ca. 20 år, enkelte birketræer ind imellem. Som randbevoksning er der plantet vildroser. Omtrent 10 m udenom er der et upløjet stykke bevokset med græsser. Omtrent 40 m mod V er der plantet graner på et udvidet areal, alder ca. 5-8 år. Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer, da jeg var i tvivl om beplantning (kom desuden i middagspausen) Ejer: ser ud til at være gården Bøstrupvej 3 Bøstrup Slagelse Grønt på 4 mm kort Dyssen ligger ned ad en større bakkeskråning, nær en stejlere skråning til Lu(i)ndså mod V, omtrent 300 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLangdysse. Ca 1 m høj og 6 x 10 m stor, orienteret i nord-sydlig retning. Ret flad, med indhak i siderne. I NV en større sten. I lille lund i ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links