Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36231
Sted- og lokalitetsnummer
040313-32
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, "Holger Danskes Begravelse" 38 x 8 x 2 m. Randsten: NV 1 v. SV 10 (8 v.), SØ 1, NØ 11 (10 v.). 9 m fra NV-enden kammer best af 3 bæresten uden dæksten. 18 m fra NV-enden 1 kløvet sten i 3 m bredt, 1 m dybt hul. Rest af andet kammer. Jordhøjning med huller. Træklædt i skov.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid("Klarevænget"). Træbevoxet Langdysse "Holger Danske Begravelse". Retning Nord til Vest - Syd til Øst. 120' lang, 25-26' bred. Jordfylden indtil 5-6' høj. Af Randstene findes: for Nordenden 1 væltet, i Vestsiden 6 staaende, 6 væltede, i Østsiden 2 staaende, 7 væltede, i Sydenden ingen. Nogle af dem ere stærkt beskadigede ved Afkløvning.- Jordfyldens Overflade noget uregelmæssig paa Grund af Gravning. 30' fra Nordenden et vistnok tømt Kammer (opfyldt med løs Fyld), samme Retning som Langdyssen. Dækstenen mangler, ligeledes tilsyneladende Endestenen i den aabne (nordlige) Ende.Kammerets Længde 5', Bredde 1'6" - 1'9". - 60' fra Nordenden et lignende Kammer uden Dæksten, samme Retning, vistnok tømt (nu halvt fyldt med Løv). 5'3" langt, 2' bredt, indtil Løvfylden 2' dybt. Endestenen mod Nord ubetydelig lavere end de andre. - Begge Kamre ligger omtrent midt i Stensætningen, i gravede Fordybninger. Deres øvre Rand ligger i disses Overflade, altsaa lavere end den oprindelige Jordhøjnings Niveau. Anmærkning: De i Antvorskov Skove beliggende Mindesmærker [sb. 29-36] have for en Del, da der i Regelen kun findes daarligere Midler til Orientering end paa aaben Mark, maattet afsættes paa Kortet efter Skøn. Dog er bestandig tilstræbt saa stor Nøjagtighed som muligt. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse "Holger Danskes Begravelse", 38 m. l., 8 m. br, 2 m. h. Randsten: Mod NV. 1 (væltet), mod Sv. 10 (8 v.), mod SØ. 1, mod NØ.11 (10 v.). 9 m. fra NV.-Enden Kammer, bestaaende af 3 Bæresten uden Dæksten. 18 m. fra NV.-Enden 1 kløvet Sten i 3 m. bredt, 1 m. dybt Hul. Rest af andet Kammer. Jordhøjning med Huller. Træklædt i Skov.[[1940:Det østliger Kammer ødelagt. Enkelte Randsten er bortført]].
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHolger Danske, langdysse. Den måler ca. 2 x 36 x 8 m og har en noget ujævn overflade samt sider efter gamle gravninger. Ret tæt bevokset med gamle nåletræer og derunder ret tæt egekrat, hvad der gør beskrivelse vanskelig. Kamret mod NV er aflangt i højens retning og ligger i lavning, med 1 lang bæresten mod SV og 1 NØ, samt 1 kortere SØ, indre mål ca. 1,7 x 0,5 m, ingen dæksten. Omtrent midt i højen er en større firkantet fordybning, mål ca. 2,5 x 2,5 x 1 m, og deri ses 2 mindre stentoppe mod SV og 1 større kløvet sten (fra aflang bæresten/dæksten) mod N, i udgravningens kant. Højen herfra mod SØ ser velbevaret ud. Randstenene ser ud til at være tilstede, mange af dem er væltede/gravet fri, så de ligger nær dyssen. Dyssens sider bærer også præg af ældre indgravninger. Ligger ret højt nær skråning ned til sø mod V, helt ud til skovvej, ca. 1,5 km fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor langdysse med synlig kiste, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links