Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362210
Sted- og lokalitetsnummer
040313-32
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 37 m l i N-S, 8 m br. Kun i midten lav højning. Randsten: N. (4 v.), V. 26 (25 v.), S. 4 (4 v.), Ø. 32 (25 v.). 3 sten i række tværs over højen, langs jordhøjningens sydside. I højningen 1 sten af kammer, sydligere 1 sten muligt fra kam- mer. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 37 m. l. i N.-S., 8 m. br. Kun i Midten lav Højning. Randsten: Mod N.4 (4 væltede), mod V. 26 (25 v.), mod S. 4 (4 v.) mod Ø. 32 (25 v.). 3 Sten i Række tværs over Højen langs Jordhøjningens Sydside. I Højningen 1 Sten af Kammer, sydligere 1 Sten, muligt fra Kammer. Træbevokset i Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Den måler ca. 0,8 (1,0) x 37 x 8 m med højrest fra midten til ca. 8 m fra N-enden. Ca. 1/3 fra N-enden findes 1 aflang sten nogenlunde i højens retning, antagelig vestlige bæresten til et aflangt kammer, længde ca. 1,4 m. Den rager ca. 0,2 m op over højen. Syd for højningen, midt på (tværs over) dyssen er 1 stenrække med 3 sten, og ca. 8 m længere mod S er en større kløvet? sten, rejst fra dæksten ? Ret velbevaret randstenskæde, fleste dog væltede, N 4, V 24, S 4, Ø 3, (ser intakt ud). Dyssen er bevokset med ældre og yngre bøgetræer i bøgeskov. Den ligger ca. 10 m fra skovvej, ret højt. I dyssens N ende findes 5 store sten sekundært anbragt. Omtrent 325 m til offentlig vej (grusvej). ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ret højt i "yngre" bøgeskov. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links