Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36227
Sted- og lokalitetsnummer
040313-31
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 14 x 6,5 x 0,5 m. Randsten: NØ. 8, NV. 5, SV. 8, SØ 2 væltede undtagen 3 i NØ. Kammer med tre bæresten og ned- skreden dæksten. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid("Karlsgaardskov" el. "Brorupgaardsskov"). Træbevoxet Langdysse. Retning Nordvest-Sydøst. Den sydøstlige Ende noget forstyrret. Længde c. 45', Bredde 21'. Jordhøjningen meget lav (1-2') og noget uregelmæssig. Af Randstene findes: Mod Nordøst 11 (heraf 1 kløvet), mod Nordvest 5, mod Sydvest 8, mod Sydøst 2 (heraf 1 kløvet), de ligger alle væltede, med Undtagelse af 3 i den nordøstlige Side. - 20' fra den nordvestlige Ende, omtrent midt i Stensætningen, et tomt Gravkammer, oprindelig dannet af 4 Stene med en Overligger, med Retning Nordvest-Sydøst. Overliggeren er væltet af mod Sydvest, Stenen i den nordøstlige Langside mangler, de andre staa opret, Endestenene have sat sig lidt indefter, de have alle samme Højde., Kammerets Længde 4'8" (oprindelig vistnok lidt større), Endestenenes Bredde forneden 2'7", Dybde til den nedskredne Fyld 3'3". Overliggeren c. 7' lang, c. 4' bred, c. 2' tyk. Anmærkning: De i Antvorskov Skove beliggende Mindesmærker [sb. 29-36] have for en Del, da der i Regelen kun findes daarligere Midler til Orientering end paa aaben Mark, maattet afsættes paa Kortet efter Skøn. Dog er bestandig tilstræbt saa stor Nøjagtighed som muligt. Bevoksning: 1984: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 14 m. l., 6.5 m. br., 0.5 m. h. Randsten: Mod NØ. 9, mod NV. 5, mod SV. 8, mod SØ. 2, væltede undtagen 3 i NØ. Kammer med 3 Bæresten og nedskreden Dæksten. Træbevokset i Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Dyssen måler ca. 1,5 (o,5 ) x 17 x 8 m. (14 x 6,5 m) indenfor randsten. Den ligger i Ø-V'lig retning og har næsten alle randsten. Kamret findes midt i højen: samme retning aflangt med 1 lang bæresten V og 2 katere for enderne, den østlige mangler. Dækstenene er afvæltede mod V og rager ca. 1 m op over højen nu. Kistemål ca. 1,2 x 0,7 m. ? dyssen er bevokset med græs i skovområde med graner ca. 10-12 år og egekrat. Den ligger på kant af bakkehæld - men skov hindrer udsyn.. Skovvej tæt forbi anlægget ca. 150 m fra landevej. Der er "nyplantet" til højfod. Ejer: 3522-28 (D.De Neergård, Valdemarskilde) ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på bakkehæld i blandet skov. Bevoksning: 1984: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links