Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
422720
Sted- og lokalitetsnummer
050206-138
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Brolægning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kong Valdemars Jagtslot. Voldstedet er beliggende nordvest for "Stensbygaard" og består af en banke, på hvilken findes grundsten af en fire- sidet, 38 x 27 fod stor bygning, omgiven af en grav, uden- for hvilken er opkastet en vold på de tre sider.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Overgangen mellem fast Jord og et lavtliggende Engdrag, som tidligere har staaet under Vand, findes et vel bevaret Voldsted. Paa den aflang firkantede Plads er Grunden af en aflang firkantet Bygning, dannet af Kamp[esten] og store, brændte Sten, endnu meget kjendelig. En Grav, hvis Bund nu kun ligger 3 Alen under Voldbankens Overflade, men tidligere laa langt dybere, strækker sig om hele Voldstedet og adskiller det fra den faste Mark. Fra Engen, den tidligere Sø, adskilles Graven ved en Vold af samme Høide som Voldstedet, denne Vold findes ikke der, hvor Voldstedet er afskaaret fra den faste Grund. Da her ikke findes Levninger af en Dæmning over Graven, maa Voldstedet have staaet i Forbindelse med det faste Land ved en Bro. I den tilstødende, høiere Markflade findes talrige Mursten, som maa hidrøre fra Bygninger, der staa i Forbindelse med Voldstedet. Brolægningen i Engdraget længere mod Øst angiver Forbindelsen mellem disse bygninger og de fjærnere høie Strækninger. Se Pl. 17.
1905
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Museal besigtigelse - Museum Sydøstdanmark

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links