Skåltegn_Fogedgaard 050206-183 3_foto Henning Prøhl
.
Afbrækket gren på kammer_Fogedgaard 050206-183 2_foto Henning Prøhl
.
Oversigtsfoto_Fogedgaard 050206-183 1_foto Henning Prøhl
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
412785
Sted- og lokalitetsnummer
050206-183
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 14 m. I en sænkning i toppen ses 2 meget store sten, formodentlig dæksten til et større stenkammer. Et par rand- sten ses ved foden, henholdsvis mod øst og syd. Bevokset med krat og et enkelt stort bøgetræ.

Undersøgelseshistorie

1972
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 14 m. I en sænkning i toppen ses 2 meget store sten, formodentlig dæksten til et større stenkammer. Et par randsten ses ved foden, henholdsvis mod øst og syd. Bevokset med krat og et enkelt stort bøgetræ.[[F 3540/72]].
1972
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue. Hos ejeren blev en tyknakket flintmejsel og et dekoreret MN-skår fremdraget i 1885-1890. Paa den sydlige store, formentlig (Dæksten) Kammersten findes godt en Snes sikre Skaaltegn.
1972
Genstand registreret i privateje - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk2 randsten i øst, heraf 1 in situ. 1 randsten i vest. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.
2013
Privat besigtigelse - Museum SydøstdanmarkSten fra dyssen kan være anvendt ved opførelsen af mejeriet i Stensved. Mejeri opført før år 1901 og placeret ca. 800 m ØNØ for dyssen. Oplyst af tidligere lodsejer.
2014
Privat besigtigelse - Museum SydøstdanmarkProjektet GYPAF foretog en registrering af skåltegn. Den sydlige af 2 større kammersten, antagelig dæksten til et større stenkammer eller jættestue. Grå granit - dele af stenen formodentlig bortsprængt - skåltegn på stenens sydvestre side. Stenens dimensioner: 200 X 110 X 70 cm. Skåltegn: 21 skåltegn - heraf er de 4 er parvis forbundne. Skåltegnene er 30-70 mm i diameter og 2-20 mm dybe. Dokumenteret af Joachim Henkel, Anne Okholm og Henning Prøhl.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links