Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342320
Sted- og lokalitetsnummer
040310-2
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skaftelevgård voldsted Voldstedet består af en lav, uregelmæssigt firkantet borg- banke, der er omgivet af en tør grav. Voldstedet er dyrket. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 80 m, i nord-syd ca. 60. Grænsen for det fredede areal forløber som angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Landbrugsmæssig dyrkning af area- let er tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet og udjævnet Voldsted, "Skaftelevgaard". Bevoksning: 1983: Græs
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, "Skaftelevgård", 2 x 150 x 100 m ? Dre anes en aflang højning i terrænet i NV-SØ'lig retning, delvist omgivet af lavninger, særligt mod NØ - SØ - SV, antagelig voldgrave. Borgbanken har en ret diffus kontur, mål ca. 1,5 x 60 x 30 m ? Mod SØ er en anden banke, motte ? mål ca. 2 x 25 x 25 m ? adgang fra NV ? Ejeren (på gård v. siden af Histebjergvej) fortalte, at han havde tilladelse til dyrkning, nu græsmark. Der blev af og til pløjet munkestensrester op, kunne ses på banken. Skulle have været "forløberen" for Ødemark Hovedgård, og (man) kunne have sejlet ad Vestermose å til Storebælt - ifølge sagnet, sagde ejeren. Bankerne burde opmåles professionelt ! Vej S og V om anlægget. Strækker sig omtrent fra landevej S (motte ?) til ca. 20 m fra landevej mod NV. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Borgbanker til hovedgård, ret højt i terræn nær Vestermose ådal. Bevoksning: 1983: Græs
1986
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceUdgravning foretaget i et samarbejde med Sorø amatørarkæologiklub for at undersøge voldstedets bevaringstilstand, datering og anlæg. Der fremkom rester af en bindingsværksbygning fra middelalderen (1300-1500) samt kraftige fundamenter og brolægning (gulv) fra et stenhus (1500-1700).
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links