Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342311
Sted- og lokalitetsnummer
040310-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: *************** Langdysse 45 x 14 x 2 m, orienteret NØ-SV. Randsten: 1 i NØ, 5 i NV. Sænkning ved midten, græsklædt i have, 35 m fra vej.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.3. Tæt syd for foregaaende findes en Langdysse, 140' lang, 36' bred, med Længderetning: Øst til Nord-Vest til Syd. Om Foden sees større Huller, hvor Randstenene ere borttagne. Jordhøien, som er noget afskaaret i den vestre Ende, er paa det høieste Sted omtrent 8' høi, men dens Overflade er ujævn, med flere Spor af mindre Gravninger. I Midten findes et aflangt Hul 10' langt, 5' bredt, 3' dybt. I Jordfylden sees Toppene af flere, store Sten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidC. 45' sydvest for [sb.] Nr. 3 Jordhøjningen af en Langdysse, hvis Stene alle ere bortfjærnede. Retning Øst til Nord - Vest til Syd. Længde c. 140', Bredde c. 27', Højde c. 6'. 55' fra Vestenden i Jordhøjningens Midte en gravet aflang Fordybning med samme Længderetning, Rest af det ødelagte Gravkammer. Efter Meddelelse er i den sydlige Side fundet et Bronzesværd, som senere er bortkommet, om Fundforholdene mindedes intet. (Jfr. Pastor Vieths Indberetning af 23 Decbr. 1808). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1893
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordhøjen af en sløjfet Langdysse, 35 x 9 m., 2 m. høj, ingen Sten. I Have.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, ligger i NØ-SV'lig retning, med NV-enden ca. 5 m fra gravhøj. Den måler ca. 2 x 40 x 9 m og er bedst bevaret i S-enden. Der ses 5 randsten mod V og 1 mod NØ. Der er anbragt 1 mindre stendynge ca. 1 m fra højfod mod V, ellers er højen slået med le ud mod gården. Bad ejer sørge for at stendyngen blev fjernet efter høst. Der er enkelte muldvarpeskud. Ejer og beliggenhed, se 3423-10. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ved ådal, nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLangdysse 45 x 14 x 2 m, orienteret NØ-SV. Randsten: 1 i NØ, 5 i NV. Sænkning ved midten, græsklædt, i have, 35 m fra vej.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links