Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201622
Sted- og lokalitetsnummer
141020-64
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nielstrup voldsted. Voldstedet består af en af eng omgivet rund ca. 1,5 m høj borgbanke, ca. 35 m i diameter ved foden, samt et forværk bestående af en naturlig land- tunge øst for borgbanken. Afstanden mellem borgbankens fod og landtungens afskårne spids er 18 m. I nordsiden af landtungen er en 30 m lang og indtil 3 m dyb, nu tør grav. Voldstedet ligger hen i græs. Grænsen for det fredede areal, der i nord-syd måler 70 m og i øst-vest 120 m, følger foden af banken og af landtungen samt den østre side af graven, hvor denne findes. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNielstrup Voldsted. Forefundet som beskrevet, idet det dog tilføjes, at der mellem landtungens spids og borgbanken ses to lave, N/S-orienterede højninger, ca. 5 m. brede og 20-25 m. lange, liggende i forlængelse af hinanden men med en indbyrdes afstand af 8-10 m., og at den i fredningsteksten beskrevne grav i landtungens N-side forløber ca. N/S. I landtungens N-side (nær NV-hjørnet) ses en ældre kreaturskade, der ikke er tilgroet. I bruddet sås kulturlevn i form af små teglstykker samt trækul. ** Seværdighedsforklaring ** Overordentlig smukt beliggende i ådalsmiljø mellem græsklædte skråninger, men desværre vanskeligt tilgængeligt for publikum. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kraturskaden er groet til igen. Fint lille voldsted. Græsklædt. Vanskeligt tilgængeligt.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links