Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201620
Sted- og lokalitetsnummer
141013-67
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af megalitgrav (dyssekammer) bestående af stor, jordfast endesten i nord, en sidesten i vest og øst og en gangsten i syd. Gravrummet indenfor stenene måler ca. 1,50 x 1,50 m. Anlæggets udvendige mål er ca. 4,20 m (i N-S) x 3 m. - På nord-nordøstvendt side af endestenen er indhugget en skål- formet fordybning. På rand af højplateau ud mod ådal; i græsmark op til fyrplantage. - Undersøgt 1964 af Forhistorisk Museum. -

Undersøgelseshistorie

1964
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1965
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1966
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af megalitgrav (dyssekammer) bestående af stor, jordfast endesten i nord, en sidesten i vest og øst og en gangsten i syd. Gravrummet inden for stenene måler ca. 1,50 x 1,50 m. Anlæggets udvendige mål er ca. 4,20 m (i N-S) x 3 m. - På nord-nordøstvendt side af endestenen er indhugget en skålformet fordybning. På rand af højplateau ud mod Ådal, i græsmark op til fyrplantage. - Undersøgt 1964 af Forhistorisk Museum. J.nr. F 1205/65 om fredningen.[[I afd. Jnr. 571/67. (Forhist.Mus's J.Nr. 1456)]] Bevoksning: 1988: Græs
1967
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående, noget ødelagt dyssekammer orienteret NNV/SSØ. Som beskrevet i fredningstekst. På mb afsat ca. 300 m. for langt NØ. Korrekt beliggenhed er ca. 200 m. ØNØ for voldstedet 2016:22. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs. Græsmark mod nord, fyrplantage mod syd.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links