Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201616
Sted- og lokalitetsnummer
141020-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Tvillinghøj", østlige høj 13 x 4 m, vestlige høj 20 x 4 m, de er sammenbyg- gede, og sadlen mellem dem er 2,5 m. Gamle brud, især i S, alle tilgroede. Græs- og lyngklædt. 2016-16, 17 kaldes "Langehøje", og udgør et offentligt lystanlæg.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo Høje, Vivild B, Vivild S, Sønderhald H, Randers A. Disse to Høje [sb.nr. 6-7] maa betragtes som samtidige og som Nabohøje eller Tvillinghøje. De ere klædte med Lyng i den ubeskadigede Overflade og i Brudene a.b.c.d og e. Disse 5 Brud ere ældre og synes at være overfladiske. Ved f og g er hele Fylden kjørt bort og noget af Grunden med. Ved x sees en større Krandssteen 2 a 3' oppe i den muldblandede Fyld. Højene ere bygte vestligst paa en lav smal Bakkekam. Mulden tilligemed den iblandede Undergrundsjord synes at være taget noget mod Nordøst og noget mod Sydvest og kastet sammen navnligen ved Bygningens Begyndelse. Navn og Fund vides der ikke noget om, og man kan vist nok ogsaa med fuld Føje antage, at Højens Bund ikke er naaet. Bevoksning: 1988: Løvtræer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTvillinghøj, græs- og lyngklædt. Østlige [sb.nr. 7] Høj er 13 m i Diameter, 4 m høj. Vestl. Høj 20 m i Diameter, 4 m høj, de er sammenbyggede, og Sadlen mellem dem er 2½ m høj. Gamle Brud, især i S, alle tilgroede. [Sb.] Nr. 6-7 kaldes "Langehøje" og udgør offentligt Lystanlæg.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDobbelthøj som beskrevet i fredningstekst. I toppen af den vestlige og største høj et gammelt, næsten tilfyldt krater. Foden med spor af gammel afgravning til alle sider, jvf. beskrivelse af 2016:17. Størstedelen af fortidsmindet er helt uden bundvegetation, hvilket måske nok i beskedent omfang kan tilskrives bortskygning under træerne, men som dog hovedsagelig skyldes færdsel, der har forårsaget store, helt nøgne jordflader overalt på begge høje. En del af denne færdsel sker i form af knallertkørsel. Pleje er nødvendig. Bevoksning: 1988: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bundvegetationen er dog kommet igen. Højen er bevokset med græs, lyng, bregner og krat/buskads, som er slået for nylig. Beliggende i grønt område op til vej. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links