Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191613
Sted- og lokalitetsnummer
141020-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Tushøj", meget stor høj, 18-23 x 4 m, meget medtaget. Nærpløjet hele vejen rundt (påtalt!); V- og S-siden er en nøgen, 4 m høj skrænt; gamle brud i top, nyere i NV-fod; mange rævegrave. (Bør restaureres).

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTushøj, Lystrup B, Vivild S, Sønderhald H, Randers A. Denne store og anseelige Høj er bygt af Muld, og saavidt man kan see ind i den, har den ingen Steen. Ved a mod Sydvest har den mistet et stort Parti, som er udført, og Bunden er nogenlunde fulgt. b. betegner Grændsen for den Flade, som den, ligesom andre store og betydelige Høje oprindelig har havt. c er et lille og ubetydeligt Topbrud, og d er et Brud fra Siden. Højen er paa sine urørte Partier begroet med Lyng og Græs. Den ligger højt og fra dens Top haves en herlig Udsigt over Hav, Ager, Eng, Hede og Skov samt over Kirken og Byer. Bevoksning: 1988: Græs
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Tushøj", meget stor Høj, 18-23 m i Diameter. 7 m høj, meget medtaget. Nærpløjet hele Vejen rundt (paatalt!) V- og S-siden er en nøgen, 4 m høj Skrænt gamle Brud i Top, nyere i NV-fod mange Rævegrave. (Bør restaureres)
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Tushøj". Rundhøj med spor efter gammel afpløjning. Er i usædvanligt omfang gennemgravet af ræve og (især) grævlinger - ialt ses mindst 15 store udmundinger af sådanne dyregange, samt utallige mindre indgravninger forårsaget af dyrene. Højens top og sider hele vejen rundt er herved temmelig deformeret. Set fra afstand virker højen dog monumental og særdeles flot. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vest- og sydsiden tilgroet med græs, men med meget stejle højsider. Krater mod SV (tilgroet). Højen er helt ødelagt af dyregrave heriblandt flere friske grave. Rodvælter mod øst ved foden. Bevokset med hyben, brændenælder, græs, hyld og andre træer. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links