Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19162
Sted- og lokalitetsnummer
141013-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Jomfruhøj", stor høj, 23 x 2,50 m. V- og S-fod pløjet første gang i 1944 (lovet at lade det gro til igen!); i top et hul 4 x 1 m, tilgroet. Græsgroet.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJomfruhøj, Rygaarde, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højen kan ikke maales bestemt, da den er beplantet og stærkt tilgroet. Den har mistet sin Top og er omdannet oveni til en større Flade for at tjene som Lystanlæg, og i samme Hensigt har den nogle snegleformede Gange paa Siderne. Om Navnets Oprindelse vides intet. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Jomfruhøj", stor Høj, 23 m i Diameter, 2,50 m høj. V- og S-fod pløjet første Gang i 1944 (lovet at lade det gro til igen!) i Top et Hul, 4 m. bredt, 1 m dybt, tilgroet. Græsgroet. NB Besigtiges ved Opsætning af MP
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Jomfruhøj". Høj med gammel, tilgroet nedgravning i toppen. Besigtiget efter anmeldelse fra Kulturhistorisk Museum, Randers, af svære kreaturskader i 1986 (F550-927). I højens Ø- og V-side ses ganske rigtigt nogle kraftige kreaturbeskadigelser i form af indtil 6 m. lange og 1 m. høje nedtrampningsbrikker både ved højfod og højere oppe på højens sider. I V-siden er skaderne yderligere sekundært forværret ved at ræve har gravet gange ind i disse brikker. Dog ses det lille vænge, hvorpå højen ligger, ikke at have været afgræsset i 1987, således at skaderne ikke er blevet forværret efter 1986. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gamle kreaturskader er idag tilgroede. Højen er bevokset med græs, 5 bøgetræer mod nord og en udgået birk mod SØ. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links