Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19161
Sted- og lokalitetsnummer
141013-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Brokshøj", stor høj, hvoraf toppen er fjernet, omridset udvisket, ca. 34 x 2,70 m. Mod Ø begrænses den af en 7 m bred grav. Græs- og trægroet.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrokshøj, Rygaarde, Nørager S, Sønder Hald H. Her har forhen staaet en anseelig Høj, men for faa Aar siden har den mistet sin Top, som da blev jevnet af den. Ved denne Lejlighed fandt man kisteformede Grave. Mod Øst er Højen meget stejl og omgivet af en 20' bred Grav. Om denne Grav har strakt sig rundt om Højen kan nu ikke sees, og heller ikke kan nogen af Byens Folk besvare dette Spørgsmaal. Men Højen mangler sin Top det er øjensynligt, og man kan ikke paavise, hvor den er, saa den Tanke er nær, at Toppen har fyldt en Deel af Graven. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Brokshøj", stor Høj, hvoraf Toppen er fjernet, Omridset udvidsket, ca. 34 m i Diameter, 2,70 m høj, græs- og trægroet. Mod Øst begrænses den af en 7 m bred Grav.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Brokshøj". Udflydende rundhøj, hvis fod især i V er noget utydelig. Den i fredningsteksten omtalte "grav" foran Ø-foden er muligvis en mindre, gammel råstofgrav med en hulvejslignende udkørsel mod N, alt dog nu gengroet. Besøges muligvis af en del publikum, idet højen ligger smukt i lille udyrket område umiddelbart op til vigeplads/P-plads ved amtsvej. Smuk udsigt fra stedet. ** Seværdighedsforklaring ** Se dog berejserkommentar ovenfor. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget udflydende. Bevokset med en stor eg på toppen, krat mod nord og øst samt iøvrigt græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links