voldstedet set fra vest
.
ydre vold i syd
.
centralbanken
.

Faktaboks

Kommune
Ærø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43152
Sted- og lokalitetsnummer
090705-25
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søbygård gamle voldsted. Voldstedet, der ligger på en højderyg, der fra nord skyder sig frem mod en lavning, måler ca. 140 m i nord-sydlig ret- ning og ca. 100 m i øst-vestlig retning. Det består i syd af en ca. 13-14 m høj banke med en ca. 35 x 35 m stor jævn topflade omgivet af en randvold, samt nord herfor to tørre spidsgrave og yderligere et forplateau. Omkring hovedbanken har der været en nu delvis udpløjet grav med foranliggende vold. Voldstedet ligger hen i græs, men er på østskrænten bevokset med store træer. I hovedbankens sydøstre hjørne er der spor af grusgravning. Voldstedet ligger umiddelbart nordvest for det nuværende Søbygård. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisteren- de bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i fredningstekst på kartotekskort. Parkeringsplads ved amtsvej SV for voldstedet, med gode adgangsforhold direkte til borgbanken. Skilt med situationsplan opsat ved P-plads. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig instruktivt voldsted af tidligmiddelalderlig type, særdeles velbevaret med skarpt markerede grave og volde uden kontursløring som følge af stærk muldtilvækst, således som det ofte forekommer på voldsteder i skov. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links