Fortidsminde set fra nordvest
.
Fortidsminde set fra sydøst
.
detåbne kammer
.

Faktaboks

Kommune
Ærø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42151
Sted- og lokalitetsnummer
090705-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/12 1909, købt. Dyssekammer, orienteret NV-SØ, i mindre højning (5 x 10 m. orienteret N-S). Kamret rektangulært med 3 sidesten i SV, 2 i NØ, samt endesten. Enkelte større væltede randsten (nedskreden dæksten? (T.M.)) i NØ-hjørne. I ager. matr.nr. 116f: Dyssekammer i skel til matr.nr. 116e af Søby. NMI: ......Enkelt større væltet randsten........

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal rekognoscering - Langelands Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer i afpløjet højrest, 1,5 x 15,0 x 7,0 m., der er orienteret NØ/SV. Kammeret orienteret N/S, sat af 5 bæresten: 2 i hver langside, 1 gavlsten i S. 1 dæksten ligger nedskredet i N, hvor kammeråbningen har været. Indvendige kammermål: 2,0 x 0,7 m. Et 0,5 x 0,5 x 0,5 m. stort hul er gravet (i år) bag mellemrummet mellem de to V-lige bæresten. I hullet ses højfyld med flintbrok-lag. Spredte marksten henkastet på højoverfladen. Positionen på 4 cm.-kortet er den korrekte - afsætningen på fredningskort (mb.) er ukorrekt. Bevoksning: 1982: Græs
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Ejer har hegnet så 2 meter bræmmen er dyrkningsfri
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links