Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31129
Sted- og lokalitetsnummer
170108-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDSTED I SKERRILDGÅRDS HAVE Voldstedet består af en lav, nærmest rektangulær banke, ca. 18 x 20 m stor og ca. 1 m høj, omgivet af 8 -10 m brede vandgrave. En spinkel, moderne bro fører over til bankens nord- vest-hjørne. Banken er bevokset med løvtræer og ligger øst for gårdens bygninger. Fredningen omfatter voldstedet og voldgraven til 1 m fra dennes yderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Voldgraven må ikke opfyldes eller oprenses, ligesom forsætlig ændring af vandstanden ikke må ske uden Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted i Skerrildgårds Have. som beskrevet. Tilgroet med løvtræer og løvkrat. Beliggende i haveanlæg. En bøgebæk, klippet firkantet og i hoftehøjde, er plantet på voldgravens ydre kant og indenfor den fredede §12 zone, der går til 1 m fra gravens yderside. Bevoksning: 1996: Løvkrat og Løvtræer
2001
Diverse sagsbehandling - Horsens Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links