Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto fra NØ
.
Oversigtsfoto fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30123
Sted- og lokalitetsnummer
170106-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hornum, matr.nr.1 + 23: Høj i skel til matr.nr.2 af Borchsminde Tingl.: 24/9 1906. Propr. Aage Holm, Borchsminde. Diplom Afmærkn.: MS 1907, Sv. Muller. Anselig rundhøj, "Loddenhøj", 3-3,5 x 17-18 m. Siderne noget be- skadigede. Fra top mod S større sænkning. Tæt bevokset med træer og krat.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod N.Ø. En meget anselig Gravhøj, et større Stykke er Afskaaren og Højen atter jevnet langs Siden mod N.V. "Loddenhøj".
1906
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Rundhøj, "Loddenhøj", 3-3,5 x 17-18 m. Siderne noget beskadiget. Fra Top mod Syd større Sænkning. Tæt bevokset med Træer og Krat. FM 1906 MS 1907
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Loddenhøj". Bevokset med græs, krat og en del løvtræer. Beliggende i dyrket mark. Top affladet - herfra mod S større sænkning til mark, her ses randsten in situ. Overfladen ujævn. Siderne noget tiltrampede. Højfoden rundt er henkastet marksten. Fredningssten forefindes, men væltet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, rydningsplads for sten og andet markaffald,randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 03.14.79-SØ, F 03.01.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL-142/059.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj tæt bevokset med løvtræer - sparsomt græsdække. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links