Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31115
Sted- og lokalitetsnummer
170114-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/10 1933, baron H.G. Wedell Wedellsborg. Afmærkn.: MS 1934, lærer Kibæk, Ørum. En del af en gravhøj med rest af et stenkammer. Den sydlige halvdel af en fodkrans bestående af 18 tætstillede, meterstore sten, samt en 10 - 12 m br. jordhøjning indtil toppen af stenene. Desuden 5 løse sten. Græsklædt med et stort træ mod Ø. I fredningen er indbefattet et jordstykke, 8 x 6 m, mellem højens ØNØ-side og Byvejen. NMI: MS ved fod mod Ø.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdfor Kirkediget mod S.Ø. Rester af en større Dysse, Langdysse i N.V-SØ. - Randstensrækken mod s.v. staar endnu tildels bevaret, mod N.Ø. kan den ej engang mindes. Det er utydeligt paa Grund af Opfyldning og Overgroning, hvorvidt hin Stenrække staar i Forbindelse med en tætstillet buet Række høje Stene, hvis Mellemrum er opfyldt med flade Fliser, og som i saa Fald har omsluttet den n.ø. Ende. - eller om disse ikke udgjør Indhegning til en selvstændig Høj. Det Gravkammer i Retningen NØ-SV, hvoraf Rester er tilbage, har i saa Fald snarere hørt til denne end til Langdyssen. Før Udskiftningen holdtes Sognestevne her.
1933
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Del af en Gravhøj med Rest af et Stenkammer. Den sydlige Halvdel af en Fodkrans, bestaaende af 18 tætstillede, meterstore Sten samt en 10-12 m br Jordhøjning indtil Toppen af Stenene. Desuden 5 løse Sten. I Fredningen indbefattet et Jordstykke, 8 x 6 m, mellem Højens ØNØ-Side og Byvejen. Græsklædt, med et stort Træ mod Ø. MS ved Fod mod Ø. [[FM 1933 MS 1934]]
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: På højning rådnende stub af stort faldet træ. Beliggende på Ørum Kirkegård. Beskadigelser: Delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træ. Omgivelser: Anlæg, trafik. Foto: F 06.12.79-NV. S/H 05.57.79-NV. Flyfoto S4009-F143/29. Sten med 30 skåltegn i stenrække på anlæg 3111:5 sb. 5 vendende mod V, sten nr. 20 fra N. Skålstenen er ikke nævnt i sb. for 3111:5. Mål: 0,6 x 0,9 x 0,6 m. Omgivelser: Anlæg, trafik. Foto: F 06.14.79-V. S/H 05.59.79-V.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links