Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31111
Sted- og lokalitetsnummer
170114-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dyregrav, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.); Gravsten, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst med følgende fredningstekst: ***************************************** Høj, "Bjørnshøj", 2,5 x 16 x 15 m. Toppen noget afgravet. Spor af sneglegang mod syd og vest. Græsklædt i skov. På sydsiden af højen findes 9 gravsten over kæledyr. Fredningen omfatter ikke disse sten.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bjørnehøj" i Haven, omdannet til Lysthøj, her paa er hensat et lille af flade Skoller dannet Urnekammer, indesluttende Skaar af Urnen (fra Bronzealderen) og brændte Ben, alt hidrørende fra en overpløjet Gravhøj [sb.7] i Langagremarken.
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøj, "Bjørnhøj", 1,5-2,5 x 15-16 m. Toppen noget afgravet. Nær Midten 1 enkelt Sten af iøvrigt ryddet Kammer. Sneglegang paa Højsiden mod S og V og lidt mod N. 2-3 Hundebegravelser mod S. Græsklædt i Have.
1947
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3111:1, Status: C
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Bjørnehøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Der findes nu 10 hundebegravelser i højen, som nu ligger i skov. Beskadigelser: Affladning af top, delvis fjernelse, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4009-F143/29.
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Bjørnshøj", 2,5 x 16 x 15 m. Toppen noget afgravet. Spor af sneglegang mod syd og vest. Græsklædt i skov. På sydsiden af højen findes 9 gravsten over kældedyr. Fredningen omfatter ikke disse sten.
1991
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er græsklædt samt bevokset med bregner mod nord.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links