Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31125
Sted- og lokalitetsnummer
170111-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/11 1910, provst H.S. Theilade. Anselig rundhøj, 3,2 - 3,5 x 20 - 22 m. Noget misdannet ved anlægget af en bred gang rundt om højen nederst på højsiden. En del mindre huller og ujævn- heder på vestsiden. Tæt beplantet med træer og krat på siderne.

Undersøgelseshistorie

1860
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[?] en Høi med Spor af Stensætning paa Toppen.
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidS.Ø. For Kirken en til Lysthøj omdannet Høj, det er usandsynlig, at "Stensætningen paa Toppen", hvoraf B. 1860 anfører "Spor" har været et Stenaldersgravkammer.
1910
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Rundhøj, 3,2-3,5 x 20-22 Meter. Noget misdannet ved Anlægget af en bred Gang rundt om Højen nederst paa Højsiden. En Del mindre Huller og Ujævnheder paa Vestsiden. Tæt beplantet med Træer og Krat paa Siderne.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj. Stærkt ødelagt. Overflade meget ujævn. Tværs over højen i N/S-lig retning et dybt skår ca. 1 m. x 3 x højens diameter, heri mange rævegrave. Hele højen gennemhullet af mere end 15 rævegrave. Flade fordybninger over hele højens periferi især i Ø og V. Skåret kun delvist gengroet. Nævnte gangsti i tidligere beskrivelse kunne ikke genfindes og det dybe skår ikke nævnt - nyt ? Lidt henkastet affald langs siderne. Bevokset med græs, buske og træer, især i periferien. Man bør indhente oplysninger om, hvornår disse stærke ødelæggelser er sket. Beliggende i mark. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Krat, træer. Foto: S/H 06.01.79-NV. F 06.34.79-NV. Flyfoto S4009-F1?4/17.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj tæt bevokset med store løvtræer - sparsomt græsdække. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links