Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31117
Sted- og lokalitetsnummer
170401-28
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/8 1935. Gdr. Morten Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1936, dr. Broholm Langdysse i Ø-V, 25-26 m lang, 7,5-8,5 m bred, jordhøjen 0,8-0,9 m lang, med ujævn overflade. Lidt øst for midten et kammer, med 3 sidesten og 1 overligger, med mange skålformede fordybninger. Kammeret har indgang mod S, med 1 gangsten i vestsiden. Af randsten ses i S 11, i V 0, i N 12 og i Ø 2, delvis jorddækkede, undtagen de østligste. MS på toppen, lige øst for kammeret. Bevokset med træer, i skov.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. 1.0 M. høj, 30.0 M. lang i Ø.-V., 12 M. bred i N-S. I Midten et Kammer, jordfyldt. Af Randsten staar 1 stor opret ved den østlige Ende, 10 væltede ses mod Nord, 6 væltede mod Syd i Dyssens østlige Halvdel, til Dels jorddækkede. Mod SV. rager en enkelt Randsten frem. Bevoxet med ældre Træer i Skov. Henlagt til Museets Undersøgelse paa 10 Aar fra 4/7 1904 men undersøgt alt i samme Maaned. Herfra A [[22231-32.]]
1904
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidA37662-76.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Ø-V, 25-26 m lang, 7.5-8.5 m bred, jordhøjen 0.8-0.9 m høj, med ujævn overflade. Lidt øst for midten et kammer med 3 sidesten og 1 overligger, med mange skålformede fordybninger. Kammeret har indgang mod S med 1 gangsten i vestsiden. Af randsten ses i S 11, i v 0, i N 12 og i Ø 2, delvis jordækkede undtagen de østligste: MS på toppen, lige øst for kammeret. Bevoxet med træer, i skov. FM 1935 MS
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJBE 24/8-1979: Langdysse. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I S ses kun 8 randsten, i N 11 og i Ø 2, N, S og Ø for højen ses nedvæltede sten. Højen er ikke indhegnet og levner uhindret adgang for engens kreaturer til skyggesøgning, hvilket højen bærer tydelige spor af i Ø og midt på ved kammeret. Højen bør indhegnes. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 06.16.79-S. S/H 05.61.79-S. (Kun kammer). JBA 28/1-1997: Langdysse. Som fritekst. Alle nævnte sten (1935 og 1979) ses. Tilføjelse: Sænkning i nord-syd over vestenden. Højen er ikke hegnet og har ikke nyere kreaturskader. Bevokset med løvtræer, mest eg. På egeskovsbevokset banke ud i ådal. Højvejs-stumper i bakkerne i Dyrtang-skoven og ned mod Ørum Å - ca. 200 m NNV for dyssen.
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med 6 løvtræer (mest eg) og lavt krat. FM-sten lige øst for kammeret. Tydelige skåltegn på dækstenen.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links