Kammer set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31118
Sted- og lokalitetsnummer
170401-41
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/5 1937 Diplom Jættestue, omsluttet af lav, udflydende og ujævn høj, ca. 12 m i Ø-V, 8 m i N-S. Kammeret, der er udgravet er sekskantet, med gang mod Ø. Selve kammeret er sat af 7 sten, gangen af 2 x 3 sten, ingen overligger. Et større, afsprængt stykke overligger ligger på højen, tilligemed 2 formentlige dæksten til gangen. Flere andre, tildels tilførte sten ligger på højen. Græsbevokset, i ager.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest. 1.3 x 16 M. Ved Toppen et tilgroet Hul, hvori ses store Sten. Der menes heri at være fundet et Par Flintkiler. Mod SØ. 4 Kranssten synlige. V. og S. for Toppen 2 Nedgravninger. Mod N. og V. overpløjet, græsgroet i Ager.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue, omsluttet af lav, udflydende og ujævn høj, ca. 12 m i Ø-V, 8 m i NS. Kammeret, der er udgravet, er sekskantet, med gang mod Ø. Selve kammeret er sat af 7 sten, gangen af 2 x 3 sten, ingen overliggere. Et større, afsprængt stykke overligger ligger på højen, tillige med 2 formentlige dæksten til gangen. Flere andre, tildels tilførte sten ligger på højen. Græsbevoxet i ager. FM 12/5 37.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Er stærkt tilgroet, de gamle mennesker, der ejer stedet, kan ikke holde den. Der pløjes lovligt tæt på. Umiddelbart op til anlægget ligger en køkkenhave mod N. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, stenskader. Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links