Borg/Voldsted, mv., Egholm Voldsted, Sæby

Artikelstart

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312625
Sted- og lokalitetsnummer
020612-26
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Hovedbygning, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst

Egholm voldsted. Voldstedet består af en nærmest cirkulær banke, der ved grunden måler ca 80-90 m i diameter, og som hæver sig ca 5 m over vandspejlet i de omgivende grave, som er indtil ca 20 m brede. Bankens topflade, hvorpå hovedbygningen ligger, måler ca 60 m i diameter. Fredningen omfatter banken med ruinanlæg samt voldgravene. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre overkant, i vest dog mod den lavere eng ved foden af dæmningen, som afspærrer vandet i voldgravene. Bebyggelsen på banken og broerne over voldgravene er ikke omfattet af fred- ningen. Det fredede areal kan benyttes som have m.v. i samme omfang som hidtil. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, eller beskadiges og ændres på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde for- styrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med Fredningsstyrelsen. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående aftale med Fredningsstyrelsen.

Undersøgelseshistorie

1983
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en nærmest cirkulær banke, der ved grunden måler ca. 80-90 m i diameter, og som hæver sig ca. 5 m over vandspejlet i de omgivende grave, som er indtil ca. 20 m brede. Bankens topflade, hvorpå hovedbygningen ligger, måler ca. 60 m i diameter. Fredningen omfatter banken med ruinanlæg samt voldgravene. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre overkant, i vest dog mod den lavere eng ved foden af dæmningen, som afspærrer vandet i voldgravene. Bebyggelsen på banken og broerne over voldgravene er ikke omfattet af fredningen. Det fredede areal kan benyttes som have m.m. i samme omfang som hidtil. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med fredningsstyrelsen. Bortset fra friholdelse af grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående aftale med fredningsstyrelsen.
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2002
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2009
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2009 af murværk mm.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links